Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A Sajóvölgye Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) weboldalának megtekintésével (a www.sajovolgyetakarek.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Szerzői jogi védelem
A Takarékszövetkezet weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Takarékszövetkezet kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Az információkat magyar nyelven olvashatják.

A weboldalakon található információk
A www.sajovolgyetakarek.hu oldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű. A Takarékszövetkezet törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, pontosságáért nem vállal felelősséget. Az aktuális feltételrendszert és az egyes termékekkel kapcsolatos pontos és részletes információkat a jogszabályoknak megfelelően közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

A felelősség kizárása
A Takarékszövetkezet nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Takarékszövetkezet honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a Takarékszövetkezet nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. A Takarékszövetkezetet nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a Takarékszövetkezet weboldalaihoz kapcsolódnak. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget olyan weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyen a Takarékszövetkezet, illetve annak weboldalai megemlítésre kerülnek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok
Amennyiben Ön anyagot bocsát a Takarékszövetkezet rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a Takarékszövetkezet általi - ellenérték nélküli - részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a Takarékszövetkezettel szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a Takarékszövetkezetet mentesíti a helytállási kötelezettség alól. A fentiek nem vonatkoznak a Takarékszövetkezet tudomására jutott személyes-, bank-, vagy értékpapírtitoknak minősülő adatokra, információkra.

A személyes adatok és a banktitok védelme
A Takarékszövetkezet bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Takarékszövetkezethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Takarékszövetkezet - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig azt nyilvántartsa és kezelje. A Takarékszövetkezet az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára, a Takarékszövetkezettel kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást bank,- illetve értékpapírtitokként kezel. A Takarékszövetkezet az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...